298
«Volant», «falçó d’esbrossar», «falçonet de dents», «esporgadora» i «destral»
(116. Lleida)