30
Vestit de dona, amb «saquet» o «sac» (1), «faldilles» o «faldetes» (2) i «davantal» (3)
(111. Almenar)