305
«Forca de fusta», «pala», «destral» i «rasclet per a herba»
(154. Castelló de la Plana)