318
«Maça de picar espart»
(152. Atzeneta del Maestrat)