319
«Pic», «paló» i «maça d’esterrossar»
(154. Castelló de la Plana)