32
Vestits de valenciana (1) i de «fontina» (2)
(177. La Font de la Figuera)