322
«Maça», «picoladora» i «espart» treballat i trenat
(178. Ontinyent)