328
«Cove» ple de teia i «piló» d’asclar llenya
(149. Vilafranca del Maestrat)