33
Vestit de «fontina»
(177. La Font de la Figuera)