348
«Ferros del foc» ‘capfoguers’, «perol» penjat als «clemalls» i «perola», a la dreta
(30. Les Llosses)