349
«Ferros del foc» ‘capfoguers’, «perol» penjat dels «clemalls» i «perola» penjada de la «cabra»
(30. Les Llosses)