35
Vestit d’home, amb «brusa» i «sombrero»
(187. El Pinós de Monòver)