367
«Cullerer» (en lloc de cullers s’hi han posat eines diverses) i «cresolera»
(152. Atzeneta del Maestrat)