398
«Sarrió», «sarrionet», «cabàs» i «cabasset»
(149. Vilafranca del Maestrat)