418
«Caldera de colar espígol»
(152. Atzeneta del Maestrat)