424
«Llums d’oli» (1) i, a sota, «llums de carro» (2) i «llanternes» (3)
(111. Almenar)