430
«Quinqué», «fraret» i «animeta»
(168. L’Alcúdia de Carlet)