465
«Cànter de Traiguera» o «traiguerer», «mitjot» o «quartillo», «mig quartillo» i «carabasseta»
(152. Atzeneta del Maestrat)