469
«Cŕnters» i «botitja»
(177. La Font de la Figuera)