470
«Cànter» ‘mesura per al vi’ i «cànter de la mel»
(177. La Font de la Figuera)