472
«Gerra» ‘alfàbia’ (1), «poal» (2), «pou» (3) i «cànters» (4-5)
(187. El Pinós de Monòver)