488
«Botitja de coll ample», «botitjó» i «botitges»
(190. Guardamar)