501
«Saló» (1), «gerrot» (2) i «orseta» (3) ‘alfabietes’; «gerra» (4) ‘alfàbia’
(168. L’Alcúdia de Carlet)