523
«Llibrell» i «cossi»
(152. Atzeneta del Maestrat)