546
«Mitjot» o «pitxer de colar»
(152. Atzeneta del Maestrat)