552
«Canut» d’agulles i «fusos»
(152. Atzeneta del Maestrat)