557
Informador cosint «pleita» amb una «agulla pleitera»
(177. La Font de la Figuera)