561
«Planxa de foc» (1) i «planxes de foguer» (2-4)
(152. Atzeneta del Maestrat)