568
«Estaca per a pesar els bacons»
(149. Vilafranca del Maestrat)