569
«Trespol» amb «bigues» i «jàssenes»
(160. Casinos)