57
«Fatxada» amb «portal redó», «baules» i «forat des moix» a la porta
(78. Montuïri)