572
«Bords», barrons que aguanten les «taules» del «perxi» ‘balcó’
(149. Vilafranca del Maestrat)