573
«Ràfec» amb «canal» i «ganxos» que la sostenen
(149. Vilafranca del Maestrat)