587
«Rectoria»; il. extreta de Guia, pŕg. 46
(80. Llucmajor)