613
«Ermita» de Sant Roquet
(149. Vilafranca del Maestrat)