614
«Arc» de Sant Roquet
(149. Vilafranca del Maestrat)