615
«Església» amb «campanar» i «torre» de la muralla
(152. Atzeneta del Maestrat)