632
Fent cagar el «tió de Nadal», segons un dibuix vuitcentista; il. extreta d’Amades, I, 1950, pŕg. 43; mapa 560