663
Vista parcial del «vilatge»
(11. Prats de Balaguer)