67
«Perxi» ‘balcó’, de fusta
(149. Vilafranca del Maestrat)