69
«Forn de calç»; il. extreta d’Arxiduc-1, II, pàg. 345
(73. Pollença)