693
Vista parcial del «poble» vell, amb el castell al fons
(122. Mequinensa)