7
Informador Jaume Enrich i Sellarès, cònjuge i auxiliar d’investigació
(51. Sant Salvador de Guardiola)