710
Vista parcial del «poble»
(148. Sant Mateu del Maestrat)