715
Vista parcial del «poble», amb «ganao» en primer terme i castell al fons
(176. Montesa)