758
«Carrer»; al fons, castell de Santa Bŕrbara
(188. Alacant)