770
«Plaça» en dia de mercat
(187. El Pinós de Monòver)