787
«Bassa de bestiar» per a beure els ramats
(131. Valljunquera)