792
«Bassa» i «sénia»
(152. Atzeneta del Maestrat)