81
«Llinda» amb la inscripció «VIUDA PONS Y / FARRENY / ANY 1788»
(110. Cubells)